Bize Ulaşın TR EN

MEST Sözleşmesi ile soruları değil, avantajları düşünün!

  • Kiranız güvence altına alınır, zamanında ödenir.
  • İşletme giderleri, vergiler gibi ödemeler gecikmez.
  • Gayrimenkul yatırımlarınız garanti altına alınır, sigortayla korunur.
  • Kanuni takip, tahliye gibi hukuki süreçler adınıza takip edilir.
  • Yeniden kiralama desteğine sahip olursunuz.

Konutun İşletme Gideri (Aidat) Takibi

Kiracının, site yönetimine olan işletme gideri ve site yönetimi tarafından tahsilatı öngörülen diğer giderleri zamanında ödeyip ödemediği ilgili site yönetimi üzerinden takip edilir. Ödemelerin yapılmadığının tespiti halinde kiracıya uyarı, ev sahibine bilgi mesajı/maili gönderilir. Ödemelerin iki ay üst üste yapılmaması durumunda ev sahibine bekleme, kanuni takip seçenekleri sunulur ve kararına göre kiracı ile iletişime geçilir.

Kira Takibi ve Tahsilatı

Kiracıya sözleşme öncesinde anlaşmalı banka üzerinden bir hesap ve bu hesaba tanımlı kredili mevduat hesabı (KMH) açılır. Kira, kiracı ödemese bile bu hesaptan otomatik gönderilir ve ev sahibi güvence altına alınır. Ev sahibinin kirasını almasına rağmen bankaya ödeme yapılmadığı takdirde ev sahibi bilgilendirilir, kiracı uyarılır. Ödemenin ikinci ay aksaması durumunda ev sahibine gerekli yaptırım yolları sunulur ve süreç yönetilir.

kanunitakipvetahliye

Konutun gerek ödemeler gerek anlaşmazlıklar gerekse sözleşme bitimi vb. sebeplerle tahliyesinin gerekmesi, ödemelerden kaynaklı olarak kanuni takibin başlatılması, bu süreçte kiracı ile arada oluşabilecek anlaşmazlıklar ve bunların yönetilmesi gibi konularda öncelikle danışmanlık verilmesini ve ev sahibinin talebi doğrultusunda hukuki sürecin yürütülmesini kapsamaktadır. Kanuni takip ve tahliye sürecinde ev sahibinin tüm hizmeti ücretsiz alması sağlanır.

Yeniden Kiralama

Sözleşme bitimi, kiracının kendi isteği ile çıkması vb. sebeplerle konutun yeniden kiralanması gerektiğinde mevcut kiracının tahliye süreci ve evin teslim alınması, gerekli tespitlerin yapılması ve bakım onarımlarının sağlanması, yeniden kiralanmak üzere portföye alınması ve kiralanması süreçlerini kapsar.

Sigorta Desteği

Kira sözleşmesi sırasında ev sahibinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu DASK sigortasının yapılıp yapılmadığı takip edilir, gerektiği takdirde yapılması sağlanır. Bunun yanı sıra, kiracı evi kiraladığında konut sigortası ücretsiz yapılır. Sigorta kapsamında evde oluşabilecek her türlü yapısal problem, sigorta tarafından ev sahibinin uğraşmasına gerek kalmadan çözülür.

Kira Sözleşmesi Düzenlemesinde Hukuki Destek

Ev sahipleri kiralama işlemleri sırasında basit bir evrak ile değil, kendilerini koruyan, sorun yaşama riskini en aza indirecek, yasal çerçevesi doğru oluşturulmuş bir sözleşme ile evlerini kiraya verirler. SİMYA bu konuda onlara gerekli altyapıyı oluşturur ve imza sürecini yönetir.

Vergi Takibi

Konuta ait emlak vergisi ödemelerinin zamanı geldiğinde yapılması konusunda ev sahibi bilgilendirilir. Ev sahibinin talebi üzerine ilgili kurumlara ödeme yapılır ya da yapılması sağlanır.

E-BÜLTEN

Site içindeki tüm gelişmeleri, en son haberleri ve özel mesajları anında alın.